Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Babyaanbiedingen.nl V.O.F.
handelend onder de naam/namen: Babyaanbiedingen.nl

Vestigingsadres:
Deurloostraat 52-2
1078JD Amsterdam

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m zondag van 9:00 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: klantenservice@babyaanbiedingen.nl
KvK-nummer: 53918266
BTW identificatienummer: NL851 0.72.756.B01

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die gebruik maken van Babyaanbiedingen.nl. Door gebruik te maken van de Babyaanbiedingen.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Babyaanbiedingen.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

 

Artikel 3 – Online aankopen via Babyaanbiedingen.nl

Babyaanbiedingen.nl verkoopt zelf géén producten, Babyaanbiedingen.nl beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop en gelden de voorwaarden van de betreffende webshop. Babyaanbiedingen.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

 

Artikel 4 – Websites/shops van derden

Op Babyaanbiedingen.nl staan links naar diverse webshops. Babyaanbiedingen.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites/webshops. Wanneer een consument vragen heeft over een website kan deze contact opnemen met de desbetreffende webshop.

Door gebruik te maken van de websites van derden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende website van toepassing. Enkele webshops vermelden dat bepaalde productgroepen worden geleverd door een andere webshop (een derde). Dit betekent dat beide partijen samenwerken voor de verkoop van die bepaalde productgroep.

 

Artikel 5 – Foutieve informatie

Babyaanbiedingen.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product-, prijs-, of inhoudelijke wijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig of correct doorgeven aan Babyaanbiedingen.nl.

Babyaanbiedingen.nl doet haar uiterste best om wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij te houden en weer te geven. Babyaanbiedingen.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

 

Artikel 6 – Conflicten

Babyaanbiedingen.nl zal naar vermogen trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

 

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de Babyaanbiedingen.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij Babyaanbiedingen.nl V.O.F.. De website van Babyaanbiedingen.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Babyaanbiedingen.nl. De website van Babyaanbiedingen.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Babyaanbiedingen.nl, individuele gevallen zijn ter beoordeling van Babyaanbiedingen.nl.