Combinatietest – wat houdt het in?

bbablog-team-mundo-watiseencombinatietest-banner

Een combinatietest is bedoeld om inzicht te krijgen in de kans op bepaalde afwijkingen bij je baby. Naar mate de leeftijd van de moeder stijgt, neemt de kans daarop toe.

Bespreek je opties tijdens je eerste afspraak je verloskundige. Het besluit voor zo’n screening kan een lastige afweging zijn, daarom raden we je aan van te voren al iets over een combinatietest te lezen.

De combinatietest

De combinatietest is een screeningstest naar syndroom van Down (trisomie 21). De gemiddelde kans op een kindje met downsyndroom neemt toe naar mate de leeftijd van de moeder hoger is. De combinatietest geeft een inschatting van het risico, gebaseerd op specifieke kenmerken van jouw zwangerschap. De betrouwbaarheid van deze test is ongeveer 85%.

Als je deelneemt aan screening op downsyndroom kan je desgewenst ook de uitslag voor andere chromosomale afwijkingen krijgen: trisomie 13 (syndroom van Patau) en trisomie 18 (syndroom van Edwards). Beide aandoeningen zijn chromosoomafwijkingen die ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen veroorzaken.

De combinatietest heeft geen risico’s voor moeder en kind, maar stelt je/jullie mogelijk wel voor de keuze of je wel of geen vervolgonderzoek wil laten plaatsvinden. Als je kiest voor de combinatietest zul je deze zelf moeten betalen, dit geldt ook voor vrouwen ouder dan 36 jaar. De kosten hiervoor zijn in 2015 rond de € 160,-.

Leeftijd van de moeder en de kans op syndroom van Down
20 – 25 jaar 1 van de 1.000
26 – 30 jaar 1 tot 2 van de 1.000
31 – 35 jaar 2 tot 5 van de 1.000
36 – 40 jaar 6 tot 15 van de 1.000
41 – 45 jaar 20 tot 61 van de 1.000

De combinatietest omvat twee testen:

  1. De vroege serumscreening. Dit is een bloedonderzoek van de moeder naar 2 stoffen (PAPP-A en het vrije B-HCG). De waarden van dit bloedonderzoek worden afgezet tegen leeftijd, gewicht en of je wel of niet rookt. Dit onderzoek vindt plaats tussen de 8 en 14 weken zwangerschap.
  2. De nekplooimeting (ook wel NT-meting genoemd) is een meting van het vocht dat op een echo te zien is in het nekgebied van een foetus tussen 11 en 13 weken oud. Afwijkende waarden in het bloedonderzoek of een dikkere “nekplooi” zouden kunnen wijzen op een grotere kans op het krijgen van een kindje met het syndroom van Down.

Door de uitkomsten van beide testen te combineren kan een persoonlijke risico-inschatting gemaakt worden. Op basis van deze testen kan je dus te weten komen of je een verhoogde of verlaagde kans hebt op een kindje met het syndroom van Down.

Praktijk: Mundo verloskundigen
Website: www.verloskundige-praktijk-mundo.nl

bbablog-logomundo-banner