Stimuleren en sturen.

Stimuleren en Sturen.

Een opgroeiende peuter is de hele dag bezig om de wereld te ontdekken. Daarbij kent de kleine geen grenzen en geen gevaar. Het is van groot belang dat de verzorgende deze ontwikkelingsfase goed begeleidt. In deze periode komen veel gevaarlijke situaties voor, die valpartijen en andere ongelukken tot gevolg kunnen hebben. Ook ongewenst sociaal gedrag kan in deze fase beginnen.

Om de ontdekking van de omgeving thuis en buitenshuis goed en veilig te laten verlopen is het van cruciaal belang dat de peuter er goed van doordrongen raakt wat wel en niet veilig is, wat wel en niet leuk is, wat wel mag en wat niet.

Ook al begrijpt de kleine er nog helemaal niets van, toch zal een en ander duidelijk gemaakt moeten worden.

Op de website opvoeden.nl zijn daar goede tips over te lezen: https://www.opvoeden.nl/peuter/opvoeding-en-gedrag/opvoedtips/sturen/